Thâm hụt tài khóa giảm xuống còn 9,3%

Thâm hụt tài khóa ở mức 9,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm tài chính vừa qua. Con số này thấp hơn so với dự toán ngân sách sửa đổi là 9,5%. Trong năm tài chính cuối cùng bị ảnh hưởng bởi sự lây nhiễm corona, chính phủ đã chi hơn gấp đôi tổng số tiền thu được.

Theo dữ liệu do chính phủ công bố, thâm hụt tài chính trong năm tài chính ở mức 18,21,461 Rs crore. Chính phủ cho biết trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm nay, thâm hụt thu ngân sách của nước này ở mức 7,42% GDP. Đồng thời, số thu ngân sách đạt 105,9% so với dự toán điều chỉnh. Điều này có nghĩa là số tiền thu được thực tế nhiều hơn những gì chính phủ dự đoán sẽ thu được. Theo chính phủ, doanh thu 16,89,720 Rs đã nhận được trong năm tài chính vừa qua.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *