Ticker

6/recent/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

Di chúc thay đổi hoặc được giám sát từ ngày 1 tháng 4

 


Với năm tài chính mới, tức là Ngày 1 tháng 4 năm 2021, nhiều quy tắc và quy định như vậy sẽ được thay đổi theo một cách nào đó sẽ ảnh hưởng đến những người bình thường, nhân viên và doanh nhân đến những người hưu trí. Mặc dù thuế suất và mức thuế thu nhập hiện tại không thay đổi, nhưng với luật lao động mới có hiệu lực từ tháng tới, cơ cấu tiền lương sẽ có sự thay đổi. Điều này sẽ đóng góp nhiều hơn vào quỹ dự phòng của người lao động (PF) so với trước đây. Theo luật lao động mới, mức lương cơ bản sẽ phải tăng lên ít nhất 50% tổng lương. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho những nhân viên có ít hơn 50% cổ phần. Tăng lương cơ bản sẽ làm tăng đóng góp của PF.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét